دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸

آیین نامه مسابقات

می توانید فایل آیین نامه ها را از طریق لینک زیر دریافت کنید


جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان استان آذربایجانغربی

طرح برگزاری جشنواره

جشنواره ورزش های

همگانی دانشجویان

 

اردیبهشت ماه – 1396

ویژه هفته خوابگاهها

 

 

                                                                                                     مدیریت تربیت بدنی

                                                                                                     حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 دریافت فایل: 

http://www.stumsu.ir//app/modules/filemanager/fileman/public/uploads/admin/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87.docx

 

 خواندن محتوا مستقیم در این صفحه:

 

مقدمه

ورزش همگانی به دلیل تنوع طبیعی که در ذات آن وجود دارد میتواند بعنوان وسیله ای مهم در توسعه مستمر روابط اجتماعی دانشجویان ، ارتقاء سطح سلامت عمومی و درک متقابل از یکدیگر نقش موثری را ایفاد نماید.

به همین روی مدیریت تربیت بدنی با حمایت و پشتیبانی معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی جشنواره ورزش های همگانی را به مناسبت هفته خوابگاهها برگزار مینماید که میتواند در رشد و تقویت بدن ، تامین سلامت و بهداشت جسمی و روانی ، تقویت روحیه و در نهایت شادابی و نشاط دانشجویان نقش بسزایی را ایفاء نماید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و یاری مسئولین محترم بتوانیم در دستیابی به اهداف تربیت بدنی و توسعه ورزش دانشگاه گام های موثری را برداریم. انشاء ا...

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

 

 

 

اهداف جشنواره

الف: هدف کلان

ایجاد زمینه مساعد جهت رشد و توسعه ابعاد جسمی ، ذهنی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان از طریق همگانی کردن ورزش در بین آنان

ب: اهداف اختصاصی :

1-جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان

2-ایجاد اشتیاق به ورزش و روح ورزشکاری و ورزش خواهی در دانشجویان

3-تقویت روحیه شور و نشاط و جلوگیری از رخوت و سستی در بین دانشجویان

4-افزایش جمعیت دانشجویی تحت پوشش فعالیت های ورزش همگانی

5-اشاعه ورزشهای عمومی و همگانی

6-کاهش عوارض ناشی از فقر حرکتی در میان دانشجویان

 

 

 

 

 

محتوای طرح

با توجه به اهداف تعیین شده که طی جلساتی در مدیریت تربیت بدنی مابین انجمن های ورزشی دانشجویان برگزار شد موضوع برگزاری جشنواره ورزش های همگانی به مناسبت هفته خوابگاهها مطرح و مدیریت تربیت بدنی آمادگی خود را برای برگزاری جشنواره مزبور اعلام نمود که با موافقت اعضا و تقبل تامین هزینه های جشنواره توسط معاونت فرهنگی دانشجوئی مقرر شد

 جشنواره در دو بخش دختران و پسران به شرح مندرج در رشته های ورزشی ذیل برگزار گردد:

الف: رشته های ورزشی برادران

1- فوتسال سه نفره 2- والیبال دونفره 3-پله نوردی 4-ایستگاهی 5- آمادگی جسمانی

ب: رشته های ورزشی خواهران

1- جاده تندرستی 2- پاسکاری توپ با دیوار 3- جابجایی توپ فوتسال 4-پله نوردی

 


 

مقررات برگزاری مسابقات جشنواره

الف:رشته های  ورزشی برادران

والیبال دو نفره

1-زمین استاندارد والیبال می باشد و می تواند به شکل قرار دادی توسط برگزار کننده ها تعیین گردد.

2-هر تیم شامل دو بازیکن می باشد.

3-بازی به شکل سه ضرب برگزار خواهد شد.

4-مسابقه فقط در یک گیم 25 امتیازی برگزار و شمارش امتیازات مانند بازی های قانونی خواهد.

5- بازی توسط یک داور قضاوت می شود.

6-سرویس ها بصورت یک در میان توسط بازیکن شماره 1 و 2 انجام خواهد شد.

7-شروع کننده و زمین بازی با سکه تعیین میشود.

 

 

 

نحوه برگزاری

 فوتبال سه نفره

1- هر تیم شامل 4 نفر بازیکن می باشد که سه نفر بازیکن اصلی و یک نفر ذخیره می باشد و تعویض ها بدون محدودیت انجام می شود.

2-بازی در دو زمان 10 دقیقه با 3 دقیقه استراحت مابین دو نیمه برگزار می شود.

3-دو داور مسابقه را قضاوت می کنند یکی داور اصلی و دومی به عنوان وقت نگه دار و ثبت کننده تعدا خطا ها

4-در هر نیمه هر تیم مجاز به 5 خطا می باشد که به ازای هر خطا ببشتر از این تعداد یک پنالتی از فاصله 4 متری برای حریف زده می شود.

5-وقت اضافه ندارد تاخیر در بازی کارت زرد دارد.

6-زمین بازی بشکل مستطیل با ابعاد (10 در 20)سانتی متر ارتفاع دارند.

7-دروازه ها از ابعاد 160سانتی متر عرض و 100سانتی متر ارتفاع دارند.

 

 

 

پله نوردی

ورزشکاربا فرمان داور پشت خط شروع قرار می گیرد و مسیرتعیین شده را طی می نماید،کمترین زمان ورزشکار برتر مشخص خواهدنمود.

نحوه اجرا :

1-مسابقات برابر قوانین انجمن ورزشی پله نوردی برگزار خواهدشد.

2-تعداد پله ها قبلا به ورزشکار اعلام خواهدشد.

3-در پایان فردی که کمترین زمان را اخذ نماید برنده شناخته خواهد شد.

مسابقات ایستگاهی

33 متر

 مسابقات بصورت تیمی می باشدو هر تیم شامل سه بازیکن می باشد.

محیط 100 متر

17متر

17 متر

1-ایستگاه اول: سنجش استقامت (دویدن)

33 متر

ورزشکار پس از طی مسیر سریع به ایستگاه شماره 2 می رود.

8 متر

2-ایستگاه دوم :سنجش چابکی (دویدن زیگزاگ)

در این ایستگاه مسیر باید صحیح طی گردد انداختن هر مانع

4 متر

موجب افزایش 1 ثانیه به رکورد فرد می شودکه پس از طی کردن                                                   ایستگاه شماره 2 به ایستگاه شماره 3می رود.

شروع از جایی که با علامت مشخص شده است.

3-ایستگاه سوم :سنجش قدرت (جابجایی وزنه ها)

5

2

1

4

3

ورزشکاراز پشت خط شروع یکی از وزنه ها را برداشته و درهمان شماره می گذارد و این عمل به همین ترتیب تا گذاشتن 5 وزنه در خانه ها ادامه می یابد.

 

 

 

 

 

5-مسابقات آمادگی جسمانی

این مسابقات به صورت تیمی بوده و هر تیم شامل 3 بازیکن خواهد بود.

1-ایستگاه اول : پرتاب توپ مدیسن بال با دو دست از مقابل سینه

2-ایستگاه دوم :پرتاب توپ مدسین بال به پشت

3- ایستگاه سوم:دوی رفت برگشت به مسافت 20 متر

  

 

در پایان تیم هایی که کمترین زمان را اخذ نمایند برنده شناخته خواهند شد

 

مقررات برگزاری مسابقات جشنواره خواهران دانشجو

الف-جاده تندرستی

1- هر یک از افراد می بایستی مسیر مسابقه را با توجه به ایستگاه های تعیین شده طی نماید.

2- برنده مسابقه فردی است که حداقل زمان را اخذ نموده است.

مسیر مسابقه با توجه به ایستگاه های مد نظر به شرذح ذیل می باشد.

ایستگاه اول :دراز و نشست با پاهای جمع تعداد 20 بار ابتدا فرد روی تشک دراز و نشست قرار گرفته و با علامت داور فرد مسابقه را شروع می نماید و همان لحظه کرونومتر زده میشود و بعد از 20بار تکرار در سریع از جا برخاسته و به ایستگاه دوم می رود.

ایستگاه دوم :پرش جفت ، موانع به صورت متوالی در طول مسیر در نظر گرفته که تعداد آنها 8 عدد و فاصله بین هر کدام 70سانتی متر می باشد فرد پس از طی ایستگاه شماره 2 به ایستگاه شماره 3 می رود.

ایستگاه سوم :پرش از روی مانع به طرفین به تعداد 10بار پس از ایستگاه شماره3 فرد به ایستگاه بعدی می رود

ایستگاه اول

پرش زیگزاگ

70cm

پرش جفت

ایستگاه چهارم : شخص مسیر را با سرعت طی می نماید.

ایستگاه دوم

5متر

دراز نشت

شروع

پایان

                                                                                

ایستگاه سوم

 

 

دوی سرعت

ایستگاه چهارم

 

 

 ب :پاسکاری توپ با دیوار

دراین بازی هر بازیکن پشت خط شروع قرار می گیرد و پس از فرمان داور توپ والیبال را به دیوار ارسال می نماید در طول یک دقیقه تعداد ضرباتی که به دایره ترسیم شده در دیوار اصابت نماید امتیاز محسوب میشود و در صورت افتادن توپ به زمین بازیکن مجددا حرکت را شروع می نماید و زمان متوقف نمی گردد.

در این مسابقه پاهای بازیکنان نباید خط شروع را قطع نمایددر هنگام خطا ضزبات ارسالی محاسبه نمی شود.

نحوه محاسبات امتیازات:

هر ضربه ای که به دایره اصابت نماید یک امتیاز محسوب میشود ضمنا بازیکن می تواند با پنجه و ساعد توپ را ارسال نماید. در پایان امتیاز هر نفرمحاسبه میشود و در مجموع فردی که بیشترین امتیاز را اخذ نماید برنده محسوب می گردد.

 

 

د-جابجایی توپ فوتسال

در این مسابقه هر بازیکن پشت خط شروع قرار می گیرد و پس از طی مسیر تعیین شده در مدت زمان 2 دقیقه توپ های فوتسال را جابجا می کند و به ازای جابجایی توپ 5 امتیاز اخذ می نماید در پایان شخصی که بیشترین امتیاز را گرفته یرنده شناخته می شود.

 

 

محل توپ

فاصله 20 متر

ه- پله نوردی

ورزشکاربا فرمان داور پشت خط شروع قرار می گیرد و مسیرتعیین شده را طی می نماید،کمترین زمان ورزشکار برتر مشخص خواهدنمود.

نحوه اجرا :

1-مسابقات برابر قوانین انجمن ورزشی پله نوردی برگزار خواهدشد.

2-تعداد پله ها قبلا به ورزشکار اعلام خواهدشد.

3-در پایان فردی که کمترین زمان را اخذ نماید برنده شناخته خواهد شد.

 

 


تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۵:۰۲ | دفعات بازدید: ۳۴۱ بازدید

تگ ها: - آیین نامهدیدگاه های کاربرانثبت نظرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب