دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸

جدول فنی و آماری و نتایج مسابقات جشنواره جام بسیج


جدول فنی و آماری و نتایج مسابقات جشنواره جام بسیج دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذرماه – 1395

ردیف

رشته های ورزشی

تعداد تیم ها

تعداد ورزشکاران

تعداد داوری

تعداد مربی و سرپرست

مدت زمان مسابقات

تعداد تماشاگران حاضر در سالن روزانه

مقام

تعداد مسابقات

 

فوتسال

 

والیبال

 

اول

 

دوم

 

سوم

1

فوتسال

18

180

144

36

شروع 26/8/95 لغایت 28/9/95 به مدت 33 روز تمام

روزانه روی هم رفته 110 نفر تماشاگر در مدت 19 روز مسابقه

روزانه روی هم رفته 75 نفر در مدت 12 روز مسابقه

پرستاری

دورنالار

پزشکی

48

2

والیبال

10

120

72

20

رهال

پیمان

پگاه ارومیه

24

3

فوتبال دستی

-

38

-

-

دانش آقا براری

رامین دوریشی

فریدون صالح نیا

88

4

طناب زنی

-

32

-

-

رضا شفیعی

 رضا خلیلی

 حسین شوری

32

5

دارت

-

36

-

-

فریدون صالح نیا

شعیب دانش

امین محمدی

36

6

داژبال

15

45

-

15

دانشکده پرستاری

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

29

7

طناب کشی

18

72

-

18

نسیم

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پزشکی

40

8

طناب زنی

-

26

-

-

مریم تیموری

معصومه چوپانی

شهربانو میلان

26

9

دارت

-

24

-

-

آمنه رهبان

مریم کیهانی

شیدا تقی زاده

24

10

تنس روی میز

-

18

-

-

نسیم براتی

مریم ایرانی دُخت

پروین احمدی شهلا آذین

40

11

ده رشته ورزشی

..

591

216

89

 

2090

900

 

 

 

387تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب