دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۸

درباره واحد


دانشگاهها علاوه بر مسئولیت آموزش دانشجویان مسئولیت گذران اوقات فراغتشان را نیز عهده دار می باشند از آنجا که گذران اوقات فراغت به نحو مطلوب در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر غیر قابل انکار دارد، شرکت آنان در تفریحات و سرگرمی ها، بازی ها و ورزش عامل موثر در تقویت روح و جسمشان محسوب میشود و از سوی دیگر کنترل رفتار، کسب جایگاه اجتماعی، موفقیت و کامیابی، داشتن تبحر و مهارت کافی در اجرای وظایف فردی و اجتماعی از مواردیست که از میادین ورزشی آموخته میشود از این رو اداره تربیت بدنی حوزه معاونت فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برنامه های مختلفی متناسب با نیازهای جسمی و روانی دانشجویان جهت توسعه کمی و کیفی ورزشی تنظیم نموده که انشاء الله دستاوردهای مطلوبی برای پرورش قوای فکری، جسمی، اخلاقی، رشد شخصیت آنان خواهد بود.تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب