چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

کارمندی

۲۹
فروردين
۱۳۹۶
کارمندی همگانی

کارمندی همگانی

۲۹
فروردين
۱۳۹۶
کارمندی قهرمانی

کارمندی قهرمانی

تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب